Vladimír Véla

* 1980

Vladimír Véla se profiluje jako výrazný malíř se specifickým přístupem k obrazu a jeho námětu. Původně student ateliéru klasických malířských technik Zdeňka Berana přestoupil do ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. K tomuto kroku ho vedlo úsilí vymanit se ze stereotypu naučené iluzivní malby. Hledal výrazové možnosti pro své vnitřní neodbytné vize, způsob, jak spontánně vyjádřit a zaznamenat téma a zároveň nepřestat být jeho nedílnou součástí. Véla na jedné straně radikalizoval formu do ikonických zkratek a symetrických znaků, na straně druhé vytvořil něco jako obrazovou, procesuální performanci reflektující vlastní malířské postupy. Expresivní, dávená forma u Vély dokonale přebírá povahu emocí a niterných výhřezů odkudsi z šedé zóny podvědomí. Živelné formy jsou následně buď ostře kroceny, nebo jemně korigovány a tvarovány. Spodní proudy hlubinné imaginace se vyjevují v kresebných řadách a obrazových souborech, které paralelně tematizují proces vlastního vzniku.

"Obrazy, které Vladimír Véla předkládá jsou nesmírně dynamické,snaží se o sumárnízkratku,alezároveň obsahují podivnou magií,jejíž dešifrace je obtížná a doslovně urči tě nemožná.Právě tato malá závislost na již nalezených řešeních je základní kvalitou..." Prof. Milan Knížák

"Je to autor, který naprosto ovládl iluzivní formu. Dovede malovat velmi realisticky, ale dosáhl hranice, kterou pro sebe potřeboval překročit,..." Petr Vaňous.

Aktualita

2013 Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha

Samostatné výstavy

2012   Černá hodinka – galerie Dům - Broumov

2012   Všechno má svůj čas, galerie Dole – Fiducia, Ostrava

2012   Dutiny – galerie Offformat, Brno

2011   EX – (společně s O.Malečkem a D. Pešatem) Topičův salon, Praha

2011   Dušičková, (společně s J. Janovským a  O.Šumberou ) , Galerie Trafačka, Praha

2011   (.),(společně s M. Maupicovou), Galerie Michal's Collection, Praha

2010   Podobraz,  (společně s M. Maupicovou) Galerie u Rytíře, Liberec

2010   Nebe a dudy, (společně s M. Burgetem) Wortneruv dům AJG, České Budějovice     2010   Kyproplej, Oblastní galerie v Liberci

2007   xXx..., Galerie Rozehnal, Praha

2006   Z + V, nyní je čas !  (společně se Z. Ryšánkovou ), Galerie Městského divadla, Turnov

2004   Služební jízda, ( společně s P.Tichoněm ), Galerie Městského divadla, Turnov

2004   Prostory a fragmenty, ( společně s P. Holasem ) , Galerie Klicperova divadla, Hradec Králové

2003   No in – No out, (společně s P. Holasem), Galerie Millenium, Praha

2003    Mezidobí, (společně s P. Holasem ), Muzeum Českého ráje, Turnov

Publikace

Autorský katalog: V. Véla  - Kyproplej,  (V.Tetiva –P. Vaňous ), 2010

Ve sbírkách

Národní galerie v Praze Oblastní galerie v Liberci AJG v Českých Budějovicích Soukromé sbírky v České republice a  zahraničí

Další informace: http://www.vladimirvela.cz/ http://artycok.tv/lang/cs-cz/4677/vladimir-vela http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/183755-vela-dava-prostor-myslenkam-cizich/